KPI – marketing

Obecnie w firmach granica między sprzedażą a marketingiem jest bardzo płynna i zależy w główniej mierze od kierownictwa firmy. Warto zatem w tym miejscu powrócić do podstaw i zdefiniować czym tak naprawdę jest marketing, a czym sprzedaż. Otóż najprościej mówiąc marketing to wszystkie działania zmierzające do pozyskania potencjalnych klientów, natomiast sprzedaż to zestaw działań mających na celu sfinalizowanie sprzedaży. Tym samym oczywiste jest, że ścisłe współdziałanie działu marketingu i działu sprzedaży stanowi podstawę wzrostu przychodów firmy. Z opisanego powyżej powodu wynika też fakt, iż cześć wskaźników opisana jako sprzedażowe może stanowić w istocie marketingowe KPI. Na potrzeby niniejszego artykułu przyjmiemy podział dość często występujący, w którym marketing w firmie zajmuje się promocją firmy i produktów w Internecie oraz innych kanałach komunikacji, natomiast sporadycznie angażuje się w bezpośrednią komunikację z klientami.

 

Zatem jakie KPI marketingowe warto śledzić?

Koszt pozyskania potencjalnego klienta
Średnie nakłady potrzebne aby pozyskać klienta, którego można przekazać do działu handlowego do weryfikacji. W skład takich kosztów wchodzą m.in.: koszty reklamy, koszt licencji użytego oprogramowania, koszty reklam (w tym ich wykonania i dystrybucji), koszty pracy działu oraz wszystkie koszty ogólne.

 

Zainteresowanie publikowanymi treściami

Ilość wyświetleń przygotowanego materiału marketingowego, dotyczy to zarówno ilości wejść na stronę internetową jak i np. ilości otwarć e-maili marketingowych. Poza sferą cyfrową można także monitorować ilość rozdanych ulotek reklamowych, a także np. ilość gości na zorganizowanej konferencji czy spotkaniu biznesowym.

 

Odwiedziny strony internetowej

Zarówno te wynikające z SEO i SEM z linków (np. tych w serwisach społecznościowych) z uwzględnieniem urządzeń, na których strona jest wyświetlana. Przy okazji warto zwrócić uwagę na liczbę sesji, odsłon i użytkowników (nowych i powracających), liczbę odrzuceń oraz czas trwania sesji.

 

Współczynniki konwersji na stronach internetowych

Osiąganie oznaczony celów na stronie internetowej (lub sklepie) takich jak: wysłanie zapytania, sfinalizowanie zakupów, kliknięcie na przycisk zadzwoń, zapisanie do newslettera, pozostawienie danych do kontaktu, skorzystanie z podpowiedzi typu cross-selling i up-selling. Specyficzny typ konwersji czyli konwersja ze stron produktowych lub stron typu landing-page.