KPI – projekty

W wielu branżach stawia się obecnie na pracę projektową. Takie podejście do realizacji zadań opiera się na kilku kluczowych założeniach. Po pierwsze zespół projektowy zostaje „powołany do życia” na określony czas. Celem jego pracy jest zrealizowanie postawionych przed nim zdań w tym z góry zdefiniowanym czasie. Co z tego wynika, zespół projektowy jest tworzony ze specjalistów o różnych specjalizacjach na co dzień pracujących w różnych działach firmy. Ważny jest również fakt, że zespół projektowy ma nie tylko określony czas na realizacje przedsięwzięcia, ale również ograniczone zasoby. Co do zasady cele projektowe powinny być niepowtarzalne. Przy realizacji tego typu wyzwań bardzo istotne jest właściwe zarządzanie. W tym celu stworzono metodyki umożliwiające efektywne zarządzanie projektami takie jak np. Prince2, PMI, SCRUM. Po tym wstępnie przyjrzyjmy się kluczowym wskaźnikom efektywności, jakie warto monitorować przy pracy projektowej.

  • Wskaźnik konsumpcji budżetu czyli planowany budżet w porównaniu z rzeczywiście wydanym budżetem
  • Wskaźnik konsumpcji godzin
  • Zwrot z inwestycji czyli weryfikacja czy przychód z projektu przewyższa jego koszt
  • Ilość kamieni milowych, których nie udało się o osiągnąć w zaplanowanym czasie
  • Ilość zalegających zadań i tych wykonanych o czasie
  • Koszty zarządzania projektem
  • Ilość popełnionych błędów
  • Ilość skarg i uwag klienta
  • Zadowolenie klienta