Strategia

Wszyscy musimy opierać swoje działania na pewnych założeniach.

Strategia jest właśnie zbiorem takich założeń, a jej stosowanie ma na celu umożliwienie Państwu osiągnięcie zamierzonych rezultatów. Prace badawcze i analiza zebranych informacji stanowi wstęp do przygotowania strategii.

 

Jest kilka możliwych podejść do tworzenia strategii biznesowej.

Z doświadczenia wynika, iż dana organizacja ma zwykle pewien preferowany model zarządzania, jest on determinowany przez większość kierowników. Ważne jest, by strategia była tworzona właśnie w tym duchu, gdyż wówczas jest łatwiejsza do zaakceptowania i wcielenia przez średni i wyższy szczebel kierowniczy. Mogą to być następujące podejścia:

podejscie_planistyczne

Podejście planistyczne

Zakładające przewidywanie i planowanie strategii oraz cykliczne aktualizowanie opracowanego planu – ten ostatni element jest kluczowy dla powodzenia przedsięwzięcia.

W tym przypadku celem prac jest stworzenie wspólnie z Państwem dokumentu:

 • zawierającego podsumowanie prowadzonych prac,
 • wyznaczającego jasne cele możliwe do osiągnięcia w oparciu o posiadane lub pozyskiwane zasoby,
 • określającego drogi realizacji zamierzonych celów,
 • dającego możliwość dostosowania do zaistniałych warunków biznesowych.

Podejście dynamiczne

Zakładające, że strategia jest wynikiem identyfikacji i wykorzystywania pojawiających się na rynku okazji biznesowych. Efektywnie w tym podejściu unika się dalekosiężnych planów, a rozwój w dużej mierze może być przypadkowy i zależny od obecnej sytuacji oraz zarządu.

W tym przypadku celem prac jest stworzenie wspólnie z Państwem zwięzłego dokumentu:

 • zawierającego podsumowanie prowadzonych prac,
 • wskazującego pojawiające się przed organizacją szanse i zagrożenia,
 • określającego drogi realizacji tych krótkoterminowych celów,
 • zwracającego uwagę na trendy na rynku, a tym samym możliwości i zagrożenia, które mogą pojawić się przed Państwem w najbliższym czasie.

Podejście pozycyjne

W tym podejściu chodzi o prowadzenie aktywnego starcia z konkurencją. Tego rodzaju podejście bojowe jest bardzo jasno zdefiniowane i dąży się w nim do wygrania z konkurentem lub konkurentami na konkretnych polach. Nie jest to podejście sprawdzające się zawsze, czasem bywa jednak pomocne przy konkretnych rozgrywkach.

Jeśli jest to dominujące podejście, przygotujemy dokument:

 • podsumowujący prowadzone prace;
 • ze szczególną uwagą traktując przewagi i słabości Państwa firmy w odniesieniu do bezpośrednich konkurentów;
 • proponujący sposoby wzmocnienia newralgicznych elementów i poprawy tych, które już są dość mocne.