Kategoria: KPI

KPI – finanse

Wskaźniki finansowe pozwalają monitorować stan przedsiębiorstwa i stanowią nieodzowną część wszelkiego rodzaju raportów. Znajdują zastosowanie na niemal wszystkich szczeblach zarządzania, w związku z tym finansowe KPI występują w wielu obszarach (sprzedaż, marketing, HR itd.). Jednakże mówiąc o finansowych KPI mamy zwykle na myśli wskaźniki służące analizie wskaźnikowej wykonywanej na podstawie

Czytaj »

KPI – dział kadr (HR)

Firmy powoli zaczynają doceniać rolę jaką w ich działaniu i budowaniu ich wartości odgrywa dział kadr (czy jeśli ktoś woli dział HR). Żyjemy w czasach, gdy coraz mniej o wartości firmy stanowią maszyny, budynki i inne środki trwałe, a coraz bardziej liczą się ludzie, którzy tę firmę budują. Jednocześnie rynek

Czytaj »

KPI – projekty

W wielu branżach stawia się obecnie na pracę projektową. Takie podejście do realizacji zadań opiera się na kilku kluczowych założeniach. Po pierwsze zespół projektowy zostaje „powołany do życia” na określony czas. Celem jego pracy jest zrealizowanie postawionych przed nim zdań w tym z góry zdefiniowanym czasie. Co z tego wynika,

Czytaj »

KPI – marketing

Obecnie w firmach granica między sprzedażą a marketingiem jest bardzo płynna i zależy w główniej mierze od kierownictwa firmy. Warto zatem w tym miejscu powrócić do podstaw i zdefiniować czym tak naprawdę jest marketing, a czym sprzedaż. Otóż najprościej mówiąc marketing to wszystkie działania zmierzające do pozyskania potencjalnych klientów, natomiast

Czytaj »

KPI – sprzedaż

Sprzedaż jest jednym z obszarów firmy, gdzie można i należy stosować wskaźniki efektywności w celu określenia, czy podejmowane wysiłki prowadzą nas do określonego celu oraz ewentualnie jakie korekty wprowadzać, aby się do tego celu przybliżać, a nie odeń oddalać. Aby uzyskać i monitorować te wskaźniki, konieczny jest skrupulatny system raportowania

Czytaj »

Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI)

Kluczowe wskaźniki efektywności, czy też powszechnie stosowany skrót KPI (od ang. key performance indicators), są w istocie wartościami liczbowymi, za pomocą których mierzymy, czy firma, zespół lub też dany pracownik osiągnął postawiony przed nim cel. Posługiwanie się wskaźnikami pomaga w podejmowaniu decyzji w oparciu o solidne podstawy, jakimi są dostępne

Czytaj »