Strategia marketingowa

Sukces w biznesie to efekt celowych działań, które są ukierunkowane i oparte na solidnych założeniach. Kluczowym elementem tych działań jest strategia marketingowa - przemyślany zbiór założeń, który ma na celu umożliwić osiągnięcie zamierzonych rezultatów. Przygotowanie efektywnej strategii wymaga dogłębnej analizy i badania zebranych informacji, które posłużą jako fundament dla przyszłych działań.

Tworzenie spersonalizowanej strategii biznesowej

Istnieje wiele metod tworzenia strategii biznesowej, jednak z mojego doświadczenia wynika, że każda organizacja ma preferowany model zarządzania, który jest ukształtowany przez kierownictwo. To jest kluczowe dla tworzenia strategii, która będzie łatwiejsza do zaakceptowania i wdrożenia przez średni i wyższy szczebel zarządzania. 

Podejście planistyczne

To podejście zakłada przewidywanie, planowanie i cykliczne aktualizowanie opracowanego planu. Kluczowym elementem jest tutaj współtworzenie dokumentu, który zawiera:

 • Podsumowanie prowadzonych prac
 • Jasne cele możliwe do osiągnięcia, oparte na posiadanych lub pozyskiwanych zasobach
 • Określenie ścieżek realizacji zamierzonych celów
 • Możliwość dostosowania do zmieniających się warunków biznesowych

Podejście dynamiczne

To podejście zakłada, że strategia jest wynikiem identyfikacji i wykorzystania pojawiających się na rynku okazji biznesowych. Nie skupiamy się na długoterminowych planach, a rozwój jest uzależniony od bieżącej sytuacji i decyzji zarządu. W tym przypadku, współtworzymy z klientem zwięzły dokument, który zawiera:

 • Podsumowanie prowadzonych prac
 • Wskazanie szans i zagrożeń dla organizacji
 • Określenie dróg realizacji krótkoterminowych celów
 • Zwrócenie uwagi na trendy na rynku i potencjalne możliwości oraz zagrożenia

.

Podejście pozycyjne

To podejście koncentruje się na prowadzeniu aktywnej rywalizacji z konkurencją. Celem jest wygranie z konkurentami na wybranych polach. W tym kontekście, tworzymy dokument, który:

 • Podsumowuje prowadzone prace
 • Analizuje przewagi i słabości firmy w odniesieniu do konkurencji
 • Proponuje sposoby wzmocnienia newralgicznych elementów i poprawy tych, które już są mocne
Nie ma jednego, uniwersalnego rozwiązania, które sprawdziłoby się w każdym przypadku. Dlatego dążymy do dostosowania strategii do indywidualnych potrzeb i oczekiwań każdego Klienta. Nasza oferta jest zawsze dostosowana do specyfiki danej firmy, jej otoczenia biznesowego, a także wyzwań, przed którymi stoi. Razem z Klientem tworzymy strategię, która przyniesie oczekiwane rezultaty i pozwoli firmie rozwijać się i osiągać sukces na rynku.