KPI – finanse

Wskaźniki finansowe pozwalają monitorować stan przedsiębiorstwa i stanowią nieodzowną część wszelkiego rodzaju raportów. Znajdują zastosowanie na niemal wszystkich szczeblach zarządzania, w związku z tym finansowe KPI występują w wielu obszarach (sprzedaż, marketing, HR itd.). Jednakże mówiąc o finansowych KPI mamy zwykle na myśli wskaźniki służące analizie wskaźnikowej wykonywanej na podstawie dokumentów sprawozdawczości finansowej. Analiza wskaźnikowa daje możliwość oceny kondycji finansowej firmy w danym czasie, jednakże kluczowe jest wybranie odpowiednich wskaźników. Wskaźniki wykorzystywane przy analizie wskaźnikowej to np.:

Wskaźniki związane z wartością rynkową akcji i kapitału

 • Wskaźnik zysku na akcję
 • Wskaźnik wartości księgowej akcji
 • Wskaźnik stopy zyskowności akcji
 • Wskaźnik stopy dywidendy
 • Wskaźnik stopy wypłaty dywidendy
 • Wskaźnik celowości inwestycji
 • Wskaźnik ceny giełdowej
 • Wskaźnik ceny do kapitału własnego

Wskaźniki poziomu zadłużenia

 • Wskaźnik ogólnego zadłużenia
 • Wskaźnik zadłużenia długoterminowego
 • Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych
 • Wskaźnik pokrycia obsługi długu z wyniku finansowego netto
 • Wskaźnik pokrycia obsługi długu z EBIT-u
 • Wskaźnik pokrycia obsługi długu z cash flow
 • Wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych

Wskaźniki rentowności (związane z wynikiem finansowym)

 • Wskaźnik pokrycia straty z lat ubiegłych zyskiem bieżącym
 • Wskaźnik operacyjności
 • Wskaźnik rentowności sprzedaży
 • Wskaźnik zwrotu ze sprzedaży
 • Wskaźnik rentowności majątku
 • Wskaźnik rentowności kapitału własnego

Wskaźniki aktywności

 • Wskaźniki płynnościowe
 • Wskaźniki aktywności oparte na kosztach
 • Wskaźniki rotacji majątku
 • Wskaźniki gospodarowania zasobami

Wskaźniki płynności (zdolności regulowania zobowiązań)

 • Wskaźnik płynności bieżącej
 • Wskaźnik płynności szybkiej
 • Wskaźnik płynności gotówkowej
 • Kapitał obrotowy w dniach obrotu
Share on facebook
Share on linkedin

Chcesz porozmawiać?
Zostaw swój numer - oddzwonię