Dlaczego warto szkolić pracowników z umiejętności miękkich?

Przeprowadzając rekrutację na dane stanowisko, w pierwszej kolejności zazwyczaj bierzemy pod uwagę wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe kandydatów, a więc umiejętności twarde. Zazwyczaj jednak większość osób, które biorą udział w konkursie, ma podobny profil. Zwycięzcę, a więc szczęśliwca, który dostanie pracę, wybieramy najczęściej nie na podstawie umiejętności twardych, ale miękkich. To przede wszystkim one mają wpływ na jakość pracy oraz osiągane wyniki. Dlatego też o umiejętności miękkie należy dbać oraz rozwijać je poprzez szkolenia pracowników. Jakie korzyści płyną z przeprowadzania takich szkoleń?

 

Wzrost jakości komunikacji

Jedną z ważniejszych umiejętności miękkich jest niewątpliwie komunikatywność. Pracownik może posiadać najwyższe kwalifikacje, ale bez umiejętności klarownego przekazu swoich myśli nie będzie osiągał pożądanych wyników. Rozwój osobisty na tym polu u każdego pracownika oznaczał będzie przede wszystkim bardziej efektywną pracę. Rezultaty widoczne będą niemal natychmiastowo, przynajmniej na trzech płaszczyznach. Pierwsza, to relacja na linii pracownik – przełożony. Szkolenie w zakresie umiejętności miękkich sprawi, że rozmowa z szefem będzie mniej stresująca dla obu stron. Kolejna płaszczyzna, to relacje między pracownikami w zespole. Dzięki szkoleniu, wszyscy jego członkowie w bardziej klarowny sposób będą przedstawiać swoje pomysły. Ostatnia płaszczyzna, być może najważniejsza ze sprzedażowego punktu widzenia firmy, to komunikacja z klientami. Wzrost jej jakości będzie miał bezpośrednie przełożenie między innymi na wyniki sprzedaży, osiągane przez firmę.

 

Budowa wzajemnego zaufania

Kolejną ogromną zaletą przeprowadzania szkoleń z umiejętności miękkich jest budowa zaufania pomiędzy pracownikami oraz na linii pracownik – firma. Na takim szkoleniu pracownicy nabędą bądź wzmocnią umiejętność pracy w zespole. Więzi pomiędzy nimi zacieśnią się, przez co współpraca będzie przebiegała bardziej sprawnie. Dzięki temu poziom motywacji w zespole wzrośnie i jako całość stanie się on bardziej efektywny. Pracownicy będą ponadto czuli wsparcie, jakie w postaci szkoleń otrzymują ze strony pracodawcy. Wiedząc, że firma pokłada w nich zaufanie, nie będą planowali zmiany pracy, gdyż tę obecną będą wykonywali z przyjemnością.