Rekrutacja

Rekrutacja i utrzymanie pracowników stanowi ogromne wyzwanie – jednak i tu mogę Państwu pomóc.

Rynek pracownika

Obecnie mamy do czynienia z rynkiem pracownika i w najbliższym czasie nie ma widoków na odwrócenie tej sytuacji. Wymaga to od pracodawców odpowiedniego podejścia do obecnych i przyszłych pracowników. Przede wszystkim zrozumienia silnych i słabych stron oraz oczekiwań osób znajdujących się na rynku pracy. Tylko takie podejście pozwoli prowadzić skuteczne rekrutacje, pozwalające pozyskać i utrzymać pracowników.

Najlepszy kandydat

Określę wspólnie z Państwem profile kandydatów i opracuję sposoby ich pozyskania. Stworzę również  atrakcyjne ogłoszenia o pracę i pomogę w ich promocją. Przeanalizuję nadesłane CV, przeprowadzę spotkania i zaproponuję szefom zespołów wyselekcjonowanych kandydatów. Mogę również pomóc we wdrożeniu pracownika i na bieżąco monitorować jego postępy na objętym stanowisku oraz pomóc mu zaplanować karierę wewnątrz Państwa organizacji.

Rekrutacja wewnętrzna

Rekrutacja zewnętrzna to tylko jedno z podejść. Zawsze będę Państwa zachęcał do prowadzenia rekrutacji wewnętrznej. Pracownicy, którzy znają firmę stanowią dla Państwa cenny zasób. Czy zastawiali się Państwo jaki procent pracowników jest zadowolony z zadań, które obecnie są im przydzielane i jaka jest ich motywacja do wykonywania pracy i pozostawania w Państwa firmie? Jakie są szanse, że niebawem wzmocnią konkurencję odchodząc z Państwa firmy?

Marka pracodawcy

Warto tu wspomnieć, że rekrutacja to nie tylko pozyskiwanie osób na konkretne stanowiska. To także Państwa marka jako pracodawcy (eng. employer branding). Coraz częściej najlepszymi rekruterami są Państwa pracownicy jednak by ten mechanizm mógł działać pracownicy muszą czerpać z pracy satysfakcję, a firma musi mieć dobrą opinię na rynku pracy.