Badania

Badania to pierwszy etap naszej współpracy pozwala mi poznać zarówno Państwa jak i otoczenie, w którym działacie lub macie zamiar działać.

Materiały, które już Państwo posiadacie

Pierwszym ze źródeł informacji, do którego sięgam, są materiały, znajdujące się już w Państwa posiadaniu. Zwykle są one w różnych miejscach, co znacznie utrudnia ich wykorzystanie. Podczas badań zbiorę informacje zawarte w raportach, analizach, zestawieniach, artykułach. Odbędę cykl spotkań z pracownikami, współpracownikami i partnerami biznesowymi. Będę obserwował pracę poszczególnych działów firmy, a jeśli zajdzie taka potrzeba, posłużę się ankietami w celu pozyskania danych od pracowników. Następnie uporządkuję zebrane materiały tak, by mogły posłużyć do prowadzenia dalszych prac – analiz.

Otoczenie biznesowe

Cennym źródłem informacji jest również dalsze otoczenie biznesowe, w którym Państwo działacie lub chcecie działać w przyszłości. Tutaj pierwszym krokiem będzie zidentyfikowanie firm i produktów konkurencyjnych. Często obraz rynku, który wyłania się z takich badań, nie jest oczywisty. Jest to bardzo istotny etap eksploracji, gdyż na jego podstawie będą prowadzone pogłębione badania i analizy zidentyfikowanych podmiotów. Znając firmy i produkty konkurencyjne można skupić się na określeniu komunikacji marketingowej za nimi stojącej oraz na obranych kanałach dystrybucji i przyjętej polityce cenowo-produktowej. Zebrane materiały posłużą do prowadzenia analiz konkurencji, co pozwoli określić jej mocne i słabe strony oraz zidentyfikować niszę rynkową, o którą będziemy walczyć lub którą zajmiemy jako pierwsi.